Skriv ut den här sidan

SAFARI

SAFARI står för SAmordnad Forskning kring Arbetsrelaterade RehabiliteringsInsatser och riktar sig till personer som är sjukskrivna till följd av lättare psykisk ohälsa som depression, oro eller stressrelaterad ohälsa.

Projektbeskrivning

SAFARI studien Stockholm syftar till att utvärdera effekten av olika rehabiliteringsmetoder för personer som är sjukskrivna med anledning av depression, ångest och stressrelaterad ohälsa. Bakgrunden till detta är att psykoterapi har visat sig kunna hjälpa människor att må bättre, men man vet mindre om huruvida terapi hjälper sjukskrivna att återgå i arbete. Det finns också insatser som riktar sig direkt till arbetsplatsen och att göra anpassningar där för att underlätta återgång i arbete. Denna typ av insatser har också visat sig kunna ge positiv effekt på måendet.

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms Läns Landsting, Västmanlands landsting och Västra Götalands Regionen och syftar till att öka kunskapen kring sjukskrivningsprocessen. SAFARI studien pågick under perioden 2013 till och med 2015. Artiklar från projektet kommer att publiceras under hösten 2017.