Skriv ut den här sidan

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för att hjälpa ungdomar med psykiska problem och risk-/missbruk.

Behandling av psykisk ohälsa, stress och riskbruk för ungdomar inom SiS (Statens institutionsstyrelse).

För är att se om vi kan hjälpa ungdomar hantera psykisk ohälsa och leva livet mer i linje med hur de skulle vilja att livet ska se ut, har vi utvecklat en ACT-behandling som vi testar inom SiS åren 2010-2017. Totalt är 12 SiS-institutioner inblandade och 161 ungdomar har inkluderats i huvudstudien. Av dessa 161 ungdomar har 92 ungdomar fått ACT-intervention och 69 ungdomar har fått en mer traditionell behandling.

ACT-studie för stressade eller deprimerade ungdomar i åldrarna 13-18 år.

ACT-kursen testas för stressade eller deprimerade tonåringar i åldrarna 13-18 år som har uttalade problem. I Australien har forskaren Louise Hayes utvecklat en gruppbehandling/kurs för ungdomar som har psykisk ohälsa eller ligger i riskzonen för ohälsa. Kursen ges i små grupper. Vi ville vi undersöka om ett liknande program fungerar för ungdomar i Sverige.

Studien i Australien:
I Australien valdes fem skolor ut att medverka. De ungdomar som var mest deprimerade erbjöds att delta i studien. Ungdomarna slumpades till att få ACT i gruppformat eller träffa elevhälsan individuellt. Det visade sig att ungdomarna som fick ACT blev statistiskt säkerställt mindre deprimerade (med stora effektstorlekar) jämfört med ungdomarna som fick träffa elevhälsan individuellt.

Studien i Sverige
I Sverige valdes en högstadieskola ut att medverka av Stockholms skolöverläkare, eftersom man på denna skola hade stora problem med stress. Alla 250 elever i årskurs 8 och 9 screenades och de 20% som var mest stressade erbjöds att delta i studien. Ungdomarna slumpades till att få ACT i gruppformat eller träffa elevhälsan individuellt. Det visade sig att ungdomarna som fick ACT blev statistiskt säkerställt mindre stressade (med stora effektstorlekar) jämfört med ungdomarna som fick träffa elevhälsan individuellt. Dessutom fick ungdomarna i ACT-gruppen mindre ångest och bättre färdigheter i Medveten Närvaro. Båda dessa effekter var marginellt signifikanta med stora effektstorlekar.

Denna studie är publicerad i den väl ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Child and Family Studies. Denna tidskrift är en så kallad ”peer-reviewed” vetenskaplig tidskrift. Det innebär att studien granskats kritiskt av oberoende forskare innan den accepterades för publicering.

Medarbetare i studierna

  • Fredrik Livheim, leg. psykolog, projektledare ACT, FORUM - Forskningscentrum för ungdomars psykosociala hälsa vid Maria Ungdom och Karolinska Institutet.
  • Anders Tengström, med. dr., leg psykolog.

Projektansvarig

Fredrik Livheim

Tid att leva – med mindre stress och mer närvaro

Stress är en del av vår vardag och stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. Med hjälp av ACT och medveten närvaro kan du lära dig att hantera den ofrånkomliga stress som är en del av livet – och att förändra den stress som går att göra något åt. Se psykolog Fredrik Livheim i samtal med Jonas Mattsson, chefredaktör för Modern Psykologi.

Så prioriterar du det viktiga i livet

De flesta har en inre röst som ständigt påminner om att de borde komma igång med träningen igen. Eller bli mer effektiva på jobbet. Psykologen Fredrik Livheim tipsar om hur man stressar ner genom att ändra sitt förhållningssätt till den sortens tankar.