Skriv ut den här sidan

Psykiatrisk neurovetenskap (METIS), Stockholm, HT18, HT19

Kursen tillhör fördjupningblocket inom vuxenpsyiatri och ger en översiktlig bild av aktuell neurovetenskaplig bakgrund till och plattform för klinisk psykiatri. Kursen behandlar på ett integrativt sätt den funktionella neuroanatomin, neurokemin, kognitiva neuropsykologin, psykopatologin samt psykofarmakologin av huvuddimensionerna kognition, emotion och motivation. Dessa dimensioner är av utomordentlig betydelse för dagligt och normalt fungerande och vars psykopatologi i olika konstellationer förekommer vid samtliga psykiatriska åkommor. Se länk för mer info.