Skriv ut den här sidan

Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende, VT19

Centrum för psykiatriforskning erbjuder utbildning i att upptäcka, genomföra fördjupad bedömning, rådgivning och behandling av spelberoende (Hasardsspelssyndrom enligt DSM-5) med kognitiv beteendeterapi.

Utbildningen ges i två delar med en introduktionsdag som kommer handla om förekomst, att

upptäcka och ge information vid spelberoende och en fördjupad utbildning om behandling
med psykologiska metoder vid problem med spel om pengar. För att gå behandlarkursen ska
du även ha varit med på introduktionsdagen om du inte tidigare varit det.

Introduktionsdag 

14 mars

Introduktionsdagen omfattar en hel dags föreläsningar om spel och
problem med spel om pengar. Dagen kommer bl.a. beröra:

• Förekomst i befolkningen
• Anhörigas roll
• Screening och rådgivning
• Samsjuklighet vid spelproblem
• Lagstiftning
• Spelmarknaden och spelformer
• Översikt behandlingsmetoder och kunskapsstöd
• Dataspel och pengaspel

Fördjupningskurs 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid spelberoende. Fördjupningskursen innefattar fyra fördjupningsdagar. De omfattar såväl teori som praktiska övningar där deltagarna ges möjlighet att tillsammans diskutera och prova på olika färdigheter samt genomföra en bedömningsintervju med en person med spelproblem. De fördjupande dagarna vänder sig till dig som vill lära dig mer om KBT vid spelberoende och för dig som arbetar eller kommer att arbeta med behandling av spelberoende. Det är en stor fördel om deltagaren har grundläggande kunskaper i KBT.
Vi kommer att gå genom de olika delarna i en KBT-behandling och öva via rollspel och fallanalyser.

15 mars

• Bedömningsinstrument vid spelberoende
• Speldagbok
• Beroendeteori
• Förklaringsmodell vid spelberoende
• Indelning i grupper och genomgång av hemuppgifter

9-11 april

• Exponering med responsprevention
• Beteendeanalys
• Spelsug
• Ekonomi
• Tankar och känslor vid spelproblem
• Acceptans och värderingar
• Beteendeaktivering/alternativa aktiviteter
• Problemlösning
• Att motverka och hantera återfall

Litteratur

”Till spelfriheten – kognitiv beteendeterapi vid spelberoende” av Liria Ortiz. Boken finns att ladda ner gratis via Centrum för psykiatriforsknings hemsida. Artiklar tillkommer.

Föreläsare

Anders Nilsson och Viktor Månsson, legitimerade psykologer och doktorander båda verksamma vid Centrum för Psykiatriforskning med forskning kring behandlingsmetoder vid spelberoende.

Fler föreläsare meddelas senare.