Skriv ut den här sidan

Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende, HT18

Centrum för psykiatriforskning erbjuder utbildning i att upptäcka, genomföra fördjupad bedömning, rådgivning och behandling av spelberoende (Hasardsspelssyndrom enligt DSM-5) med Kognitiv Beteendeterapi.

Utbildningen ges i 2 delar med en introduktionsdag som kommer handla om förekomst, att upptäcka och ge information vid spelberoende och en fördjupad utbildning om behandling med psykologiska metoder vid problem med spel om pengar. För att gå behandlarkursen ska du även ha varit med på introduktionsdagen om du inte tidigare varit det.

Föreläsare

Anders Nilsson och Viktor Månsson, legitimerade psykologer och doktorander båda verksamma vid Centrum för Psykiatriforskning med forskning kring behandlingsmetoder vid spelberoende. 

Introduktionsdag

Introduktionsdagen omfattar en hel dags föreläsningar om spel och problem med spel om pengar.

Dagen kommer bl.a. beröra:

 • Förekomst i befolkningen.
 • Anhörigas roll.
 • Screening och rådgivning.
 • Samsjuklighet vid spelproblem.
 • Lagstiftning.
 • Spelmarknaden och spelformer.
 • Översikt behandlingsmetoder och kunskapsstöd.
 • Dataspel och pengaspel.


11 oktober 9.30–16.00 Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6, 90-salen.

Fördjupningskurs: Kognitiv Beteendeterapi (KBT) vid spelberoende.

Fördjupningskursen innefattar fyra fördjupningsdagar. De omfattar såväl teoretiska inslag som praktiska övningar där deltagarna ges möjlighet att tillsammans diskutera och prova på olika färdigheter. De fördjupande dagarna vänder sig till dig som vill lära dig mer om KBT vid spelberoende och för dig som arbetar eller kommer att arbeta med behandling av spelberoende. Det är en stor fördel om deltagaren har grundläggande kunskaper i KBT. Vi kommer att gå genom de olika delarna i en KBT-behandling och öva via rollspel och fallanalyser. 12 okt:

 • Bedömningsinstrument vid spelberoende.
 • Speldagbok.
 • Beroendeteori.
 • Förklaringsmodell vid spelberoende.
 • Indelning i grupper och genomgång av hemuppgifter.

26-28 nov:

 • Exponering med responsprevention.
 • Beteendeanalys.
 • Spelsug.
 • Ekonomi.
 • Tankar och känslor vid spelproblem.
 • Acceptans och värderingar.
 • Beteendeaktivering/alternativa aktiviteter.
 • Problemlösning.
 • Att motverka och hantera återfall.

Tid och plats (Fördjupningskurs): 12 oktober: Karolinska Institutet, Louis-salen. Entré plan i Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Solna. 26-28 november: Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6, 36-salen.

Litteratur

”Till spelfriheten – kognitiv beteendeterapi vid spelberoende” av Liria Ortiz. Boken finns att ladda ner gratis via Centrum för psykiatriforsknings hemsida. Artiklar tillkommer.