Skriv ut den här sidan

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, 70 hp, VT19

En unik sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Utbildningen ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete. Kurspaketet är ackrediterat i sin helhet av Sveriges Psykologförbund.

Utbildningens mål

Det övergripande målet är att förbereda psykologen för rollen som specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Detta sker genom fördjupning i följande områden:

  • Etik, juridik och professionsfrågor
  • Komplex barn- och ungdomspsykiatri
  • Vetenskaplig metod och utvärdering
  • Ledarskap och handledning

Scientist practitioner-perspektivet kommer att löpa som en röd tråd genom utbildningen, liksom familje-, utvecklingspsykologiska- och bio-psykosociala perspektiv.

Utbildningen består av följande kurser:

  • Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi, 6 hp
  • Bedömning och diagnostik, 5 hp
  • Psykiatrisk diagnostik och behandling A-F, sammanlagt 38 hp
  • Vetenskaplig metod och utvärdering A-B, sammanlagt 15 hp
  • Ledarskap och handledning, 6 hp

Målgrupp

Kursen riktar sig till psykologer med anställning inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, som har arbetat i minst två år med legitimation varav minst ett år inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Upplägg

Undervisningen bedrivs med 40 % studietakt och ges via webbaserad lärplattform, föreläsningar, seminarier och workshops. Vi träffas en dag i veckan då fokus ligger på studentaktivt arbete såsom falldiskussioner, självreflektion och rollspel. Visst deltagande är obligatorisk (se schema).

För att antas på senare terminer krävs att man avklarat kurserna på föregående termin. Kunskapskontrollernas utformning varierar mellan kurserna och består bland annat av webbaserade kunskapstest, skriftliga arbeten, muntliga presentationer samt genom visande av praktisk tillämpning vid obligatoriska seminarier.