Skriv ut den här sidan

Psykiatri; Personlighetssyndrom och självdestruktiva beteenden – Delkurs 3, VT19

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Personlighetssyndrom, självskadebeteende, ätstörningar och suicidprevention ur klinik-  och brukarperspektiv.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet. 

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar. Kursintyg utfärdas och erhålls i slutet av kursen, utifrån de föreläsningar du deltagit i.