Skriv ut den här sidan

Psykiatri; Neuropsykiatriska funktionshinder, Delkurs 4, HT18

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Neuropsykiatriska funktionshinder, egna erfarenheter av att leva med neuropsykiatriska funktionshinder och kognitivt stöd.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet. 

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar. Kursintyg utfärdas och erhålls i slutet av kursdagen.

Ett godkännande av närmaste chef behövs för att få gå kursen.