Skriv ut den här sidan

Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp, HT18

Kognitiv beteendeterapi, med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Kursen vänder sig till dig som har avlagd psykologexamen, socionomexamen, läkarexamen, psykoterapeutexamen eller sjuksköterskeexamen samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med patientgruppen.

Målgrupp

Deltagare med avlagd psykologexamen, socionomexamen, läkarexamen, psykoterapeutexamen eller sjuksköterskeexamen samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med patientgruppen.

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om evidensbaserade metoder för bemötande och behandling vid trauma och PTSD. Specifikt är målet att kursdeltagare ska lära sig behandlingsmodellen PE med tillräcklig kompetens för att bedriva effektiv behandling vid PTSD på egen hand. Ett ytterligare mål är en ökad kunskap om svårigheter som kan uppstå vid behandling av patienter med trauma, hur man kan lösa dessa samt hur behandlingen kan anpassas efter grupper med särskilda behov.

Kursupplägg

Kursen inleds med en heldag med diagnostisering av PTSD samt översikt av de evidensbaserade behandlingsmetoder som finns för PTSD. Fyra heldagar kommer användas för att gå igenom metoden PE. Därefter följer ytterligare fyra dagar med olika teman såsom kulturellt anpassad terapi, terapi via tolk, behandling av barn och ungdomar, global hälsa och trauma, bemötande av traumadrabbade personer i ett akut skede samt eget omhändertagande för terapeuter. Kursen avslutas med diskussion och reflektion kring kursens innehåll samt planering för fortsatt egen utveckling inom området.