Skriv ut den här sidan

Funktionell Familjeterapi, 7,5 hp

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) kommer i samarbete med Maria Ungdom hålla utbildning i Funktionell Familjeterapi (FFT) vid missbruksproblematik hos ungdomar. Metoden skapades utifrån de familjer som var svåra att nå och engagera i behandling på grund av antisocialt beteende och drogrelaterade bekymmer. I FFT utgår man från centrala familjefunktioner som närhet och avstånd samt hierarkiska förändringar inom familjer. Behandlingen är indelad i fem faser där förändring ses som en utvecklingsprocess mellan faserna.

OM FFT

Metoden började utvecklas i slutet av 1960 talet av professor James Alexander med medarbetare vid universitet i Salt Lake City, USA. De senaste fyrtio åren har systematisk forskning bedrivits på metoden och den finns idag som rekommenderad behandling vid beteendeproblem och beroendetillstånd hos ungdomar såväl internationellt (Blueprint Program, NICE guidelines) som nationellt (socialstyrelsen). I början av 1990 talet introducerades metoden i Sverige av professor emeritus Marianne Cederblad och professor Kjell Hansson. Metoden har under åren utvecklats och är en manualbaserad behandling som räknas som en av de ”big four” inom familjeterapin.

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande färdigheter i funktionell familjeterapi (FFT) tillämpad vid missbruksproblematik hos familjer med barn och ungdomar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst som arbetar med familjer med barn eller ungdomar med missbruksproblematik, alternativt; som ska eller vill börja arbeta med denna målgrupp.

Kursupplägg

Särskild tonvikt kommer ligga på förståelse för de fem olika faserna och centrala interventioner kring förändring i FFT. Utbildningen kommer ge studenterna en teoretisk förståelse och träning i att tillämpa metoden praktiskt utifrån olika behandlingssammanhang. Vi arbetar med webbaserat material, föreläsningar, praktiska övningar, seminarier, diskussionsgrupp och litteraturstudier.

Kursen omfattar fem heldagar med lärarlett program.

Lärare på kursen är Raymond Valdes - familjeterapeut, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi vid S:t Lukas i Stockholm och Peter Comstedt, Familjeterapeut/leg. Psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt Gunilla Andersson, socionom, leg. psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi och utbildningsansvarig för FFT Sverige. Fler lärare, alla med lång erfarenhet av FFT, kan tillkomma.