Skriv ut den här sidan

Familjeterapi vid missbruksproblem hos ungdomar, 7,5 hp, HT18

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) presenterar i samarbete med Maria Ungdom utbildning i familjeterapi vid missbruksproblematik hos ungdomar. Kursen ger en översiktlig teoretisk uppdatering följt av fördjupning i det praktiska arbetet med familjer inom beroendevården. Särskild tonvikt kommer ligga på centrala familjeterapeutiska tekniker och hur de används i såväl akuta skeenden som inom ramen för evidensbaserad strukturerad familjeterapeutisk behandling, exemplifierad av metoden funktionell familjeterapi (FFT).

Om familjeterapi vid missbruksproblematik hos ungdomar

Det har sedan 1970-talet undersökts och forskats kring familjeterapeutiska metoder rörande beroendetillstånd hos ungdomar. Idag finns evidens för att familjen har en viktig roll i effektiv behandling kring missbruk hos både barn och vuxna. I nationella såväl som internationella (bl a NICE guidelines) riktlinjer förordas särskilt de stora fyra familjeterapeutiska modellerna (BSFT, FFT, MST och MDFT) som förstahandsval för ungdomar med missbruksproblematik. Samtliga har gott stöd i forskningen och är manualbaserade. Skillnader finns mellan dessa men också stora grundläggande likheter beträffande de psykoterapeutiska interventioner som ingår.

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande färdigheter i evidensbaserad familjeterapi tillämpad vid missbruksproblematik hos familjer med barn och ungdomar.

  • Kursinnehåll.
  • Grundläggande familjeterapi.
  • Familjeterapeutiskt arbetssätt i akuta verksamheter.
  • Evidensbaserad familjeterapeutisk behandling vid missbruk hos barn och ungdom.
  • Praktisk övning i familjeterapeutiska kärnkomponenter och tekniker.
  • Orientering i funktionell familjeterapi (FFT).
  • Övning i att kritiskt läsa vetenskapliga artiklar om familjeterapeutiskt arbete i missbruksvård.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst som arbetar med familjer med barn eller ungdomar med missbruksproblematik, alternativt; personal inom dessa områden som ska eller vill börja arbeta med denna målgrupp.

Kursupplägg

Vi arbetar med webbaserat material, föreläsningar, praktiska övningar, seminarier, diskussionsgrupp och litteraturstudier. Kursen omfattar fem heldagar med lärarlett program.

Lärare på kursen 

Raymond Valdes - familjeterapeut, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.
Peter Comstedt - Familjeterapeut/leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

Johan Bjureberg – Leg psykolog, MD

Litteratur

Litteraturlista presenteras i samband med kursstart.