Skriv ut den här sidan

Basutbildning i psykoterapeutisk metod, 60 hp, HT18-VT20

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du grundläggande psykologi, psykopatologi, psykoterapiforskning, etik samt psykoterapeutisk metod vid individuell behandling. Du genomför psykoterapi under handledning inom både KBT och PDT. Utbildningen ges på dagtid med praktik förlagd på kvällstid.

Kursens mål

Basutbildning i psykoterapeutisk metod syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning av legitimerad psykoterapeut. Utbildningen är en fristående kurs och ger behörighet att söka psykoterapeutprogrammet, under förutsättning att de grundläggande behörighetskraven för psykoterapeut-programmet uppfylls.

Kursupplägg

Basutbildning i psykoterapeutisk metod bedrivs på halvfart under fyra terminer. Undervisningen innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Psykoterapi under handledning genomförs det första året inom kognitiv beteendeterapi och det andra året är inriktat på psykodynamisk terapi. Genom att deltagaren får arbeta med båda dessa terapiinriktningar ökas möjlighet att möta och arbeta med en mångfald av patienter och psykiatriska problem. De teoretiska momenten ges i form av föreläsningar, gruppövningar och fallseminarier. All studentaktiv undervisning är obligatorisk. Kunskapskontroll sker genom skriftliga examinationer samt genom praktisk tillämpning.

Kursen innehåller bl.a.

  • Grundläggande psykologi.
  • Kognitiv beteendeterapeutisk metod.
  • Psykodynamisk metod.
  • Psykoterapi under handledning.
  • Forskning och klinisk utvärdering.
  • Psykiatrisk diagnostik och psykopatologi.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till personal anställd inom psykiatrisk verksamhet i Stockholms läns landsting eller upphandlad enhet.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt utbildning och arbetslivserfarenhet inom ett människovårdande yrke. I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik och/eller psykiatri, alternativt högskolestudier i ett beteendevetenskapligt ämne eller i psykiatri omfattande 30 hp. För att vara behörig krävs också att du under utbildningen arbetar minst halvtid inom ett människovårdande yrke.