Skriv ut den här sidan

Återfallsprevention, 3 hp, HT18

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra en kurs (i grupp eller individuellt) i återfallsprevention för klienter/patienter med olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol, droger.

Kursupplägg

Kursen genomförs under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning och mellan kursdagarna genom webbaserade distansstudier i lärplattformen Ping-Pong. Kursdeltagarna får som kursuppgift att se de filmade sessioner som ingår i kursen med vissa inlagda hemuppgifter.

Kursen syftar till att lära behandlare, att utifrån manual, självständigt kunna utbilda klienter/patienter i återfallsprevention (enskilt eller i grupp). Kursansvarig lärare kommer att vara schemalagd vissa timmar mellan de schemalagda kursdagarna för att svara på frågor från kursdeltagarna i lärplattformen Ping-Pong. Mer information kommer i välkomstbrevet och vid kursstart.

Kursansvarig: Hugo Wallén log. Psykolog, strateg med intriktning på psykiatri och beroendevård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Doktorand KI, institutionen för klinisk neurovetenskap. 

Examinator: Ulric Hermansson, Adj universitetslektor, Med dr - Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för Psykiatriforskning. 

Kurslitteratur:

Lina Ortiz & Peter Wirbing Studentlitteratur 2017 - 188 sidor Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika