Skriv ut den här sidan

Anhörigskolan på STAD

Gruppverksamhet som riktar sig till personer över 20 år i Stockholm som har en alkohol- och/eller läkemedelsberoende anhörig eller annan närstående. Syftet är att förmedla kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt. Ge redskap för hur anhöriga kan förbättra sin egen situation och samtidigt hjälpa sin närstående på bästa sätt. Att få träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter.

Kursinnehåll

  • Vad som händer i hjärnan när man tillför alkohol och droger.
  • Sjukdomsbegreppet.
  • Beroendeutvecklingen och medberoende.
  • Familjesystemet, olika roller.
  • Konsekvenser för mig – fördjupning kring medberoende.
  • Känslor: skuld, skam, sorg och förlust, vrede.
  • Att tillfriskna: sluta kontrollera, olika sätt att be om hjälp, självhjälpsgrupper.
  • Litteraturförslag.