Skriv ut den här sidan

Kurser att ansöka till just nu

Här hittar du METIS kurskatalog >> 

Att bedöma och hantera risk för återfall i våldsbrott/annan allvarlig kriminalitet

Utbildningen vänder sig till Socionomer, psykologer och andra professionella inom ungdomsvården med arbetsuppgifter av denna typ. 

Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Kursen omfattar 4 heldagar mellan perioden 22-23 januari, 26 mars & 17 maj 2018.

Pris 10.500 kr exkl. moms per person för 4 dagars utbildning.

OBS! Kursen har startat & går inte längre att anmäla sig till.

Transkulturell psykiatri

Kursen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.

Denna kurs syftar till att ge att ge en introduktion till transkulturell psykiatri.

Kursen omfattar 1 heldag, den 11 april 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-03-28.

Pris 1 500-2 000 kr/deltagare exkl. moms och avgörs beroende på antal anmälningar. 

Psykossjukdomar

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge fördjupade kunskaper om diagnostik och behandling av psykossjukdom samt öka förståelsen för funktionsnedsättningen vid svår psykisk sjukdom och tillföra ett pedagogiskt perspektiv på funktionsbegränsningen.

Kursen omfattar 1 heldag, den 27 april 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-04-12.

Pris 1 500-2 000 kr/deltagare exkl. moms och avgörs beroende på antal anmälningar. 

Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende

Kursen vänder sig till personal som i sitt arbete möter personer med problem med spel om pengar och som förväntas känna igen spelproblem, att kunna erbjuda information och vid behov behandla.

Utbildningen ges i 2 steg där du kan välja mellan en kortare introduktionsdag som kommer handla om att upptäcka och ge information vid spelberoende eller en mer fördjupad utbildning om behandling med psykologiska metoder (KBT och MI) vid spelberoende. För att gå behandlingskursen ska du även ha varit med på introduktionsdagen.

Kursen omfattar 4 heldagar (om du väljer den fördjupade utbildningen, annars är det 1 dag om du väljer den kortare introduktionsdagen) mellan den 16 - 19 april 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-03-16.

Utbildningen är kostnadsfri.

Nätverksträff för spelberoendebehandlare

Nätverksträffen vänder sig till personal som i sitt arbete möter personer med problem med spel om pengar och som förväntas känna igen spelproblem, att kunna erbjuda information och vid behov behandla.

Träffen leds av leg. psykolog Anders Nilsson och leg. psykolog Viktor Månsson.

Nätverksträffen omfattar 2 heldagar mellan den 15 - 16 maj 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-04-13.

Nätverksträffen är kostnadsfri. 

Case Management och Resursgruppsarbete

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom psykiatri och/eller socialpsykiatri exempelvis mentalskötare, boendestödjare och annan vårdpersonal.

Stärk din yrkesroll och få ett mer strukturerat arbetssätt genom metoden Case Management och Resursgruppsarbete utifrån R-ACT. Arbeta strukturerat med brukaren/patienten genom metodens olika moment och få verktyg kring samverkan och hur du kan arbeta långsiktigt för en ökad livskvalitet och delaktighet.

Kursen omfattar 8 fysiska kursträffar mellan den 7 september – 7 december 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-06-10.

Pris 26.900kr exkl. moms. Fika och kurslitteratur ingår i priset.

Beroendetillstånd

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen Pingpong där kursdeltagarna interaktivt får undervisning.

Kursen omfattar 10 fysiska kursträffar den 19-20 september, 4-5 oktober, 25-26 oktober, 13-14 november & 22-23 november 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-08-18.

Pris 19.900kr exkl. moms. I priset ingår litteratur, åhörarkopior och artiklar, kaffe/te, smörgås på förmiddagen och vetebröd på eftermiddagen.

Grundkurs om Cannabis – förekomst, skador och behandling

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende.

Denna kurs syftar till att ge en bred översiktlig kunskap kring cannabisberoende.

Kursen omfattar 2 heldagar mellan den 18 – 19 oktober 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-09-27.

Pris 8 950kr exkl. moms. 

Senast ändrad: 2018-02-22