Skriv ut den här sidan

Kurser att ansöka till just nu

 Klicka på länkan för att kommer till METIS kurskatalog

https://server.pingpong.net/o/courseAdminOpenCatalog.do?giver=metis

Beroendetillstånd, 12hp

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper om beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Efter kursens gång ska du kunna uppvisa en kunskap om begrepp och mekanismer inom beroende/missbruk samt om effektiva behandlingsmetoder.

 Du ska även kunna använda dig av instrument för bedömning och planering av behandlingsinsatser.

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen Pingpong där kursdeltagarna interaktivt får undervisning. Kursen omfattar 10 heldagar mellan den 8 mars-15 juni.

Pris

17800 SEK exkl. moms.

Föreläsning i Klinisk genetik

Som psykolog och läkare i mötet med patienter inom psykiatrin och kanske främst vid neuropsykiatriska utredningar träffar vi ofta patienter med en komplex problematik som ibland kan ha en bakomliggande genetisk orsak.
Inom processägargruppen för ADHD/AST inom SLSO såg man behovet av en utbildning kring just detta då det är viktigt att ha kunskap kring bl.a. olika stigmata för att fånga upp dessa tillstånd.

Tid och plats
10 mars 2017, 08.00-12.00
Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, 6 tr
113 64 Stockholm

Föreläsningen är gratis. Sista anmälningsdag 6 mars

Utbildning Behandling av spelberoende

Centrum för psykiatriforskning erbjuder utbildning i behandling av spelberoende. Kursen vänder sig till personal som i sitt arbete möter personer med spelberoende av spel om pengar och som kan förväntas bistå med behandling. Utbildningen ges i 2 steg där du kan välja mellan en kortare introduktionsdag eller en mer fördjupad utbildning om behandling vid spelberoende. För att gå fördjupningskursen ska du även ha varit med på Introduktionsdagen

Anmälan Anmälan görs via anmälningslänk. Sista anmälningsdag är den 21 mars 2017. Information om schema och kursmaterial mailas till dem som har antagits till utbildningen. OBS! Det går EJ att anmäla sig via mail. För ytterligare frågor, kontakta Anders Nilsson, anders.nilsson.2@ki.se eller Xiangwei Zhu, xiangwei.zhu@ki.se

Kursen är kostnadsfri

Senast ändrad: 2017-03-10