Skriv ut den här sidan

Kurser att ansöka till just nu

Här hittar du METIS kurskatalog >> 

KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande

Denna kurs vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård.

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion.

Kursen omfattar 3 heldagar mellan den 27-28 augusti, samt 9 oktober 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-06-15.

Pris 11 960kr exkl. moms. Kaffe och fikabröd ingår i priset. 

Familjeterapi vid missbruksproblematik hos ungdomar

Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst som arbetar med familjer med barn eller ungdomar med missbruksproblematik, alternativt; personal inom dessa områden som ska eller vill börja arbeta med denna målgrupp.

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande färdigheter i evidensbaserad familjeterapi tillämpad vid missbruksproblematik hos familjer med barn och ungdomar. Särskild tonvikt kommer ligga på centrala familjeterapeutiska tekniker och hur de används i såväl akuta skeenden som inom ramen för evidensbaserad strukturerad familjeterapeutisk behandling, exemplifierad av metoden funktionell familjeterapi (FFT).

Kursen omfattar fem heldagar mellan 30 augusti-16 november.

Sista ansökningsdag är 2018-08-01.

Pris: Undervisningen är kostnadsfri för personal inom Stockholms läns landsting eller upphandlad enhet inom allmänpsykiatri, beroendevården, ätstörningsvård, rättspsykiatri och BUP

För övriga som ej finansieras enligt ovan utgår en kursavgift på 13 900 SEK, exkl. moms.

 

Klicka här för mer information och anmälan

SAVRY - Structured Assessment of Violence Risk in Youth

Utbildningen vänder sig till Socionomer, psykologer och andra professionella inom ungdomsvården med arbetsuppgifter av denna typ. 

Kursen omfattar 4 heldagar mellan perioden 10-11 september, 1 november och 10 december 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-08-09.

Pris 10.500 kr exkl. moms per person för 4 dagars utbildning.

Beroendetillstånd

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen Pingpong där kursdeltagarna interaktivt får undervisning.

Kursen omfattar 10 fysiska kursträffar den 19-20 september, 4-5 oktober, 25-26 oktober, 13-14 november & 22-23 november 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-08-18.

Pris 19.900kr exkl. moms. I priset ingår litteratur, åhörarkopior och artiklar, kaffe/te, smörgås på förmiddagen och vetebröd på eftermiddagen.

Palliativ medicin

Denna kurs vänder sig till ST-läkare inom psykiatri, verksamma inom VUP och BUP.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom palliativ medicin, smärta och smärtbehandling samt kommunikation och brytpunktssamtal för VUP och BUP.

Kursen omfattar 1 heldag, 3 oktober 2018.

Sista ansökningsdag är 28 augusti 2018.

Pris 1500-1950kr exkl. moms. Kursen ges till självkostnadspris. Det lägre priset gäller vid fler antal deltagare, det högre priset gäller vid färre antal deltagare. Fika på förmiddagen och eftermiddagen ingår i priset.

Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende

Centrum för psykiatriforskning erbjuder utbildning i att upptäcka, genomföra fördjupad bedömning, rådgivning och behandling av spelberoende (Hasardsspelssyndrom enligt DSM-5) med Kognitiv Beteendeterapi. 

Utbildningen ges i 2 delar med en introduktionsdag som kommer handla om förekomst, att upptäcka och ge information vid spelberoende och en fördjupad utbildning om behandling med psykologiska metoder vid problem med spel om pengar. För att gå behandlarkursen ska du även ha varit med på introduktionsdagen om du inte tidigare varit det. 

Föreläsare är Anders Nilsson och Viktor Månsson, legitimerade psykologer och doktorander båda verksamma vid Centrum för Psykiatriforskning med forskning kring behandlingsmetoder vid spelberoende. Fler föreläsare kommer att meddelas senare.  

Introduktionsdagen är den 11 oktober och fördjupningskursen den 12 oktober, samt 26-28 november 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-08-31.

Pris för hela utbildningen (introduktionsdag den 11 oktober + fördjupningskurs den 12 oktober, samt 26-28 november 2018) är 9 500 kr exkl. moms.

Pris för enbart fördjupningskurs den 12 oktober, samt 26-28 november är 8500 kr exkl. moms.

Pris för enbart introduktionsdag den 11 oktober är 1 000 kr exkl. moms.

Grundkurs om Cannabis – förekomst, skador och behandling

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende.

Denna kurs syftar till att ge en bred översiktlig kunskap kring cannabisberoende.

Kursen omfattar 2 heldagar mellan den 18 – 19 oktober 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-09-27.

Pris 8 950kr exkl. moms. 

Återfallsprevention

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri.

Denna kurs syftar till att lära behandlare, att utifrån manual, självständigt kunna utbilda klienter/patienter i återfallsprevention (enskilt eller i grupp).

Kursen omfattar 2 heldagar den 12 och 29 november 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-10-10.

Pris 8 900kr exkl. moms.

Nätverksträff för spelberoendebehandlare

Centrum för psykiatriforskning kommer att hålla Nätverksträffen för spelberoendebehandlare hösten 2018.

Nätverksträffen leds av leg. psykolog Viktor Månsson och omfattar en och en halv dag den 3-4 december på Norra stationsgatan 69 i Stockholm.

Pris: 1.500 kr exkl. moms per person.

Håll utkik här för mer information om träffen och anmälan. 

Maila gärna administratören Xiangwei Zhu (xiangwei.zhu@ki.se) om du har några frågor.