Skriv ut den här sidan

Kurser att ansöka till just nu

 Klicka på länkan för att kommer till METIS kurskatalog

https://server.pingpong.net/o/courseAdminOpenCatalog.do?giver=metis

Beroendetillstånd, 12hp

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper om beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Efter kursens gång ska du kunna uppvisa en kunskap om begrepp och mekanismer inom beroende/missbruk samt om effektiva behandlingsmetoder.

 Du ska även kunna använda dig av instrument för bedömning och planering av behandlingsinsatser.

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen Pingpong där kursdeltagarna interaktivt får undervisning. Kursen omfattar 10 heldagar mellan den 8 mars-15 juni.

Pris

17800 SEK exkl. moms.

CPD – fortbildningskurser vid Psykiatri Sydväst

Kurserna har kommit till för specialistläkarna vid Psykiatri Sydväst men även specialistläkare, ST-läkare och psykologer vid andra kliniker är välkomna att anmäla sig.

Anmälan:

Via länken nedan. Ange e-postadress. Deltagare som inte tillhör Psykiatri Sydväst ska ange fakturaadress. Krav för deltagande är huvudmannens godkännande. Max 30 deltagare. Kursintyg utfärdas.

Antagningsbesked: Lämnas via direktsvar vid anmälan.

Avgift: 1500 + moms. För läkare inom Psykiatri Sydväst avgiftsfritt.

OBS! Anmälan är bindande. Kursavgift tas ut även om man inte närvarar.

 

27 april 2017

Ämne: "UPDATE PSYKIATRI” - Akutpsykiatri 

Föreläsare: Björn Owe-Larsson, chefsöverläkare Psykiatri Sydväst

Tid: torsdag 27 april kl. 13-16

 

Plats: Sal Askö M 57, Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset – Huddinge, plan 5

Senast ändrad: 2017-04-07