Skriv ut den här sidan

Kurser att ansöka till just nu

Här hittar du METIS kurskatalog >> 

Psykossjukdomar

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge fördjupade kunskaper om diagnostik och behandling av psykossjukdom samt öka förståelsen för funktionsnedsättningen vid svår psykisk sjukdom och tillföra ett pedagogiskt perspektiv på funktionsbegränsningen.

Kursen omfattar 1 heldag, den 27 april 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-04-23.

Pris 1 500-2 000 kr/deltagare exkl. moms och avgörs beroende på antal anmälningar. 

Psykiatri; Personlighetssyndrom och självdestruktiva beteenden - Delkurs 3

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Innehåll i kursen är b.la Personlighetssyndrom, självskadebeteende, ätstörningar och suicidprevention ur klinik- och brukarperspektiv.

Kursen omfattar 3 heldagar den 3, 17 och 29 maj 2018.

Det utgår ingen kursavgift för deltagande kliniker.

Nätverksträff för spelberoendebehandlare

Nätverksträffen vänder sig till personal som i sitt arbete möter personer med problem med spel om pengar och som förväntas känna igen spelproblem, att kunna erbjuda information och vid behov behandla.

Träffen leds av leg. psykolog Anders Nilsson och leg. psykolog Viktor Månsson.

Nätverksträffen omfattar 2 heldagar mellan den 15 - 16 maj 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-04-13.

Nätverksträffen är kostnadsfri. 

KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande

Denna kurs vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård.

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion.

Kursen omfattar 3 heldagar mellan den 27-28 augusti, samt 9 oktober 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-06-15.

Pris 11 960kr exkl. moms. Kaffe och fikabröd ingår i priset. 

Case Management och Resursgruppsarbete

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom psykiatri och/eller socialpsykiatri exempelvis mentalskötare, boendestödjare och annan vårdpersonal.

Stärk din yrkesroll och få ett mer strukturerat arbetssätt genom metoden Case Management och Resursgruppsarbete utifrån R-ACT. Arbeta strukturerat med brukaren/patienten genom metodens olika moment och få verktyg kring samverkan och hur du kan arbeta långsiktigt för en ökad livskvalitet och delaktighet.

Kursen omfattar 8 fysiska kursträffar mellan den 7 september – 7 december 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-06-10.

Pris 26.900kr exkl. moms. Fika och kurslitteratur ingår i priset.

Beroendetillstånd

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen Pingpong där kursdeltagarna interaktivt får undervisning.

Kursen omfattar 10 fysiska kursträffar den 19-20 september, 4-5 oktober, 25-26 oktober, 13-14 november & 22-23 november 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-08-18.

Pris 19.900kr exkl. moms. I priset ingår litteratur, åhörarkopior och artiklar, kaffe/te, smörgås på förmiddagen och vetebröd på eftermiddagen.

Grundkurs om Cannabis – förekomst, skador och behandling

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende.

Denna kurs syftar till att ge en bred översiktlig kunskap kring cannabisberoende.

Kursen omfattar 2 heldagar mellan den 18 – 19 oktober 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-09-27.

Pris 8 950kr exkl. moms.