Skriv ut den här sidan

Kurser att ansöka till just nu

Här hittar du METIS kurskatalog >> 

Återfallsprevention

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri.

Denna kurs syftar till att lära behandlare, att utifrån manual, självständigt kunna utbilda klienter/patienter i återfallsprevention (enskilt eller i grupp).

Kursen omfattar 2 heldagar den 12 och 29 november 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-10-10.

Pris 8 900kr exkl. moms.

Nätverksträff för spelberoendebehandlare

Centrum för psykiatriforskning kommer att hålla Nätverksträffen för spelberoendebehandlare hösten 2018.

Nätverksträffen leds av leg. psykolog Viktor Månsson och omfattar en och en halv dag den 3-4 december på Norra stationsgatan 69 i Stockholm.

Pris: 1.500 kr exkl. moms per person.

Håll utkik här för mer information om träffen och anmälan. 

Maila gärna administratören Xiangwei Zhu (xiangwei.zhu@ki.se) om du har några frågor.

Framtidens psykofarmakologi

Utbildningen vänder sig till psykiatripersonal (läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor) som är verksamma i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering av det aktuella kunskapsläget inom psykofarmakologi.

Kursen omfattar 1 heldag, 5 december 2018, 9.00 – 16.00.

Sista ansökningsdag är 2018-11-06.

Pris 2 000 kr inkl moms / per deltagare. Fika och lunch ingår i priset.

Rättspsykiatrisk utredning och vård

Kursen vänder sig till ST-läkare eller specialister inom psykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri från hela landet.

Denna kurs syftar till att ge ökad säkerhet vid behandling och riskbedömning av komplexa psykiatriska patienter samt en tryggare arbetsmiljö.

Kursen genomförs under perioden 25 februari – 28 april 2019 (fysiskt kursmöte sker den 26-28 mars 2019).

Pris 9 000 kr exkl. moms. I priset ingår kurslitteratur, lunch samt kaffe, frukt och fikabröd under de tre kursdagarna.

KBT- baserad behandling för kontrollerat drickande

Kurser vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård.

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion.

Kursen omfattar 3 heldagar den 1-2 april samt den 8 maj 2019.

Sista ansökningsdag är 2019-03-01.

Pris 11 960 kr exkl. moms. I priset ingår kurslitteratur, kaffe och fikabröd.

Grundkurs om Cannabis – förekomst, skador och behandling

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende.

Målet med kursen är att ge en översiktlig kunskap om cannabisproblematiken; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan och beroendeutveckling, biologiska markörer och behandlingsalternativ.

Kursen omfattar 2 heldagar den 15 och 16 maj 2019.

Sista ansökningsdag är 2019-04-15.

Pris 8 950 kr exkl. moms. I priset ingår kurslitteratur, kaffe och fikabröd.