Skriv ut den här sidan

Kurser att ansöka till just nu

 Klicka på länkan för att kommer till METIS kurskatalog

https://server.pingpong.net/o/courseAdminOpenCatalog.do?giver=metis

Psykiatri Delkurs 3 - Personlighetsstörningar och självdestruktiva beteenden

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Kursen fokuserar på personlighetsstörningar och självdestruktivt beteende. Ämnen såsom självskadebeteenden, borderline personlighetsstörningar, ätstörningar, suicidprevention samt brukarperspektiv tas upp.

Kursen omfattar 3 heldagar och kommer att ges dessa datum: 20/11, 27/11 & 4/12 2017.

Kursen är kostnadsfri.

Utbildning i Suicidologi för specialister i psykiatri

Kurserna har kommit till för specialistläkarna vid Psykiatri Sydväst men även specialistläkare, ST-läkare och psykologer vid andra kliniker är välkomna att anmäla sig.

Några delar vi går igenom på kursen är b.la, instrument för bedömning av suicidrisken, hur pass bra är de vad gäller sensitivitet och specificitet, vad säger evidensen om detta & vad är den optimala tillvägagångsättet vid suicidriskbedömning m.m.

Kursen äger rum den 30 november 2017 mellan kl. 13.00-16.00.

Sista ansökningsdag är 2017-11-23.

 Pris 1500 exkl. moms. För läkare inom Psykiatri Sydväst är det avgiftsfritt.

Utbildning i Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.

Denna utbildning syftar till att ge fördjupade kunskaper om diagnostik och farmakologisk behandling vid affektiv sjukdom. Presentation av aktuellt evidensläge och nya behandlingsmetoder. 

Kursen äger rum den 12 december 2017, mellan kl. 09.00-16.00.

Sista ansökningsdag är 2017-11-27.

Pris mellan 1500-2000 SEK/deltagare och avgörs beroende på antal anmälningar. Fika och lunch ingår i priset. 

Nätverksträff för spelberoendebehandlare

Nätverksträffen vänder sig till personal som i sitt arbete möter personer med spelberoende.

Utbildningen ges mellan den 18-19 December 2017 och hålls i Centrum för psykiatriforsknings lokaler på Norra stationsgatan 69 och Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum, Gävlegatan 22 i Stockholm. Kurslokalerna ligger några minuters gångväg från varandra.

Sista ansökningsdag är 2017-11-20

Utbildningen är kostnadsfri.

Att bedöma och hantera risk för återfall i våldsbrott/annan allvarlig kriminalitet

Utbildningen vänder sig till Socionomer, psykologer och andra professionella inom ungdomsvården med arbetsuppgifter av denna typ. 

Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Kursen omfattar 4 heldagar mellan perioden 22-23 januari, 26 mars & 17 maj 2018.

Sista ansökningsdag är 2017-11-20 (det finns dock platser kvar, så det går fortfarande bra att anmäla sig).

Pris 10.500 kr exkl. moms per person för 4 dagars utbildning.

Återfallsprevention, 3 hp

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. 

Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra en kurs (i grupp eller individuellt) i återfallsprevention för klienter/patienter med olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol, droger.

Kursen genomförs under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning och mellan kursdagarna genom webbaserade distansstudier i lärplattformen Ping-Pong. Kursdeltagarna får som kursuppgift att se de filmade sessioner som ingår i kursen med vissa inlagda hemuppgifter.

Kursen omfattar 2 heldagar mellan den 9 och 23 april 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-03-06.

Pris 8900 kr exkl. moms. I priset ingår kurslitteratur samt fika.

Case Management och Resursgruppsarbete

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom psykiatri och/eller socialpsykiatri exempelvis mentalskötare, boendestödjare och annan vårdpersonal.

Stärk din yrkesroll och få ett mer strukturerat arbetssätt genom metoden Case Management och Resursgruppsarbete utifrån R-ACT. Arbeta strukturerat med brukaren/patienten genom metodens olika moment och få verktyg kring samverkan och hur du kan arbeta långsiktigt för en ökad livskvalitet och delaktighet.

Kursen omfattar 8 fysiska kursträffar mellan den 7 september – 7 december 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-06-10.

Pris 26.900kr exkl. moms. Fika och kurslitteratur ingår i priset.

Senast ändrad: 2017-11-22