Skriv ut den här sidan

Kurser att ansöka till just nu

 Klicka på länkan för att kommer till METIS kurskatalog

https://server.pingpong.net/o/courseAdminOpenCatalog.do?giver=metis

Psykiatri Delkurs 1 - Bipolära syndrom respektive beroende

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Denna kurs täcker följande områden: depressioner, bipolär sjukdom, psykiatrisk omvårdnad, bemötande, beroendelära - alkohol och droger, spelberoende, äldrepsykiatri, suicidprevention, etik/människosyn och kulturella perspektiv.

Kursen omfattar 9 heldagar och kommer att ges dessa datum: 31/8, 20/9, 2/10, 19/10, 26/10, 17/11, 23/11, 30/11 & 7/12 2017.

Kursen är kostnadsfri.

KBT – baserad behandling för kontrollerat drickande, 5hp

En kurs för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård. 

Efter kursens gång ska deltagaren ha en teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Syftet med kursen är att du ska tillgodogöra dig kunskap och färdigheter att kunna genomföra bedömning samt behandling enligt en manualbaserad behandlingsmetod med målsättningen kontrollerat drickande. Målet är att du självständigt ska kunna genomföra bedömning och behandling i slutet av kursen.

Kursdagarna omfattar teori och praktik där deltagarna aktivt övar de moment som ingår i metoden. Mellan kursdagarna förväntas deltagarna använda metoden kliniskt. 

Kursen omfattar 3 heldagar mellan den 23-24 oktober samt 5 december 2017

Sista ansökningsdag är 2017-09-15 (vi har dock platser kvar så det går fortfarande att söka).

Pris 11 960 SEK exkl. moms. 

Behandling av spelberoende

Utbildningen vänder sig till personal som i sitt arbete möter personer med spelberoende av spel om pengar och som kan förväntas känna igen ett spelberoende, att kunna erbjuda information och vid behov kunna behandla.

Utbildningen ges mellan den 6-9 november 2017. Den första dagen är en översiktlig introduktionsdag och övriga tre dagar är en fördjupning.

Sista ansökningsdag är 2017-10-06

Utbildningen är kostnadsfri.

OBS!

Utbildningen är nu fulltecknad och det går inte längre att anmäla sig. Vi planerar att köra en ny omgång till våren och kommer att publicera detta på hemsidan så fort datumen är satta – Håll utkik!

Psykiatri Delkurs 3 - Personlighetsstörningar och självdestruktiva beteenden

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Kursen fokuserar på personlighetsstörningar och självdestruktivt beteende. Ämnen såsom självskadebeteenden, borderline personlighetsstörningar, ätstörningar, suicidprevention samt brukarperspektiv tas upp.

Kursen omfattar 3 heldagar och kommer att ges dessa datum: 20/11, 27/11 & 4/12 2017.

Kursen är kostnadsfri.

Utbildning i Beroendemedicin för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering av det aktuella kunskapsläget inom beroendemedicin.

Beroendemedicinska tillstånd är mycket vanligt förekommande vid psykisk ohälsa. Det är viktigt att ha god kunskap i området för att kunna fånga upp dessa patienter och på så vis optimera behandlingen, många gånger i samverkan med beroendevården.

Kursen äger rum den 22 November 2017, mellan kl. 09.00-16.00.

Sista ansökningsdag är 2017-11-07.

Pris mellan 1500-2000 SEK/deltagare och avgörs beroende på antal anmälningar. Fika och lunch ingår i priset. 

Utbildning i Suicidologi för specialister i psykiatri

Kurserna har kommit till för specialistläkarna vid Psykiatri Sydväst men även specialistläkare, ST-läkare och psykologer vid andra kliniker är välkomna att anmäla sig.

Några delar vi går igenom på kursen är b.la, instrument för bedömning av suicidrisken, hur pass bra är de vad gäller sensitivitet och specificitet, vad säger evidensen om detta & vad är den optimala tillvägagångsättet vid suicidriskbedömning m.m.

Kursen äger rum den 30 november 2017 mellan kl. 13.00-16.00.

Sista ansökningsdag är 2017-11-23.

 Pris 1500 exkl. moms. För läkare inom Psykiatri Sydväst är det avgiftsfritt.

Utbildning i Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.

Denna utbildning syftar till att ge fördjupade kunskaper om diagnostik och farmakologisk behandling vid affektiv sjukdom. Presentation av aktuellt evidensläge och nya behandlingsmetoder. 

Kursen äger rum den 12 december 2017, mellan kl. 09.00-16.00.

Sista ansökningsdag är 2017-11-27.

Pris mellan 1500-2000 SEK/deltagare och avgörs beroende på antal anmälningar. Fika och lunch ingår i priset. 

Nätverksträff för spelberoendebehandlare

Nätverksträffen vänder sig till personal som i sitt arbete möter personer med spelberoende.

Utbildningen ges mellan den 18-19 December 2017 och hålls i Centrum för psykiatriforsknings lokaler på Norra stationsgatan 69 och Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum, Gävlegatan 22 i Stockholm. Kurslokalerna ligger några minuters gångväg från varandra.

Sista ansökningsdag är 2017-11-20

Utbildningen är kostnadsfri.

Återfallsprevention, 3 hp

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra en kurs (i grupp eller individuellt) i återfallsprevention för klienter/patienter med olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol, droger.

Kursen genomförs under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning och mellan kursdagarna genom webbaserade distansstudier i lärplattformen Ping-Pong. Kursdeltagarna får som kursuppgift att se de filmade sessioner som ingår i kursen med vissa inlagda hemuppgifter.

Kursen omfattar 2 heldagar mellan den 9 och 23 april 2018.

Sista ansökningsdag är 2018-03-06.

Pris 8900 kr exkl. moms. I priset ingår kurslitteratur samt fika.

Senast ändrad: 2017-10-20