Skriv ut den här sidan

Kurser A-Ö

A

 •  Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatrin

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: Fortbildning för specialister i psykiatri 

Syfte: Att ge en uppdatering av den senaste evidensen inom affektiva sjukdomar.

Vänder sig till: Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm 

 

 • Akutpsykiatri 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

Syfte: Förbättra vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa 

Vänder sig till: Läkare under specialistutbildning i Sverige

 

 • Att möta och arbeta med sorg

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Kortare kurs

Syfte: Ge ökad förståelse för sorg ur ett psykologiskt, kulturellt och teologiskt perspektiv

Högskolepoäng: 7,5 hp 

 • Autism Diagnostic Interwiew-Revised (ADI-R)  

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning:  Neuropsykiatriska projektet

 

B

 • Basutbildning - grundläggande kunskaper om ADHD och autismspektrumtillstånd 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet

 

 • Basutbildning i familjeterapi

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Utbildning på grundnivå

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedriva familjeterapeutisk behandling under handledning av legitimerad psykoterapeut

Vänder sig till: Basutbildning ger kompetens att söka KCPs psykoterapeutprogrammet, om övriga särskilda behörighetskrav är uppfyllda

Antal högskolepoäng: 60 hp

 • Basutbildning i psykoterapeutisk metod

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Utbildning på grundnivå

Vänder sig till: Till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesfunktion

Antal högskolepoäng: 60 hp

 

 • Basutbildning i psykoterapeutisk metod för ST-läkare, med inriktning KBT

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Utbildning på grundnivå

Vänder sig till: Läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri

Antal höskolepoäng: 45 hp

 • Behandling av spelberoende

Anordnare: Centrum för psykiatriforskning

Syfte: Upptäcka, informera och ge behandling till personer med spelberoende (Hasardsspelssyndrom enligt DSM-5).

Vänder sig till: Personal som i sitt arbete möter personer med spelberoende och som kan förväntas bistå med behandling.

 

 • Beroendemedicin för specialister i psykiatrin

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: CPD kurs

Syfte: Att ge en uppdatering av den senaste evidensen inom beroendemedicin.

Vänder sig till: Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm 

 

 • Beroendelära SK kurser

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

 

 • Beroendetillstånd - Eskilstuna 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning

Syfte: Tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården.  Kursen är beställd till samverkande personal inom landsting och kommuner i norra Sörmland. 

Vänder sig till: Dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser 

Antal högskolepoäng: 12 hp

 • Beroendetillstånd - Stockholm 

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: KI Uppdragsutbildning

Syfte: Tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet, men i Stockholms län i synnerhet

Vänder sig till: Dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser

Antal högskolepoäng: 12 hp 

 

 • BUP för vuxenpsykiatriker 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs


C

 •  Cannabis - förekomst, skador och behandling

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: KI Uppdragsutbildning

Syfte: Tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet, men i Stockholms län i synnerhet

Vänder sig till: Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende

Antal högskolepoäng: 3 hp

 

 • Case Management

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: KI Uppdragsutbildning

Syfte: Stärka yrkesrollen och få ett mer strukturerat arbetssätt genom metoden Case Management och Resursgruppsarbete utifrån R-ACT. Arbeta strukturerat med brukaren/patienten genom metodens olika moment och få verktyg kring samverkan och man kan arbeta långsiktigt för en ökad livskvalitet och delaktighet.

Vänder sig till: Personer som arbetar inom psykiatri och/eller socialpsykiatri exempelvis mentalskötare, boendestödjare och annan vårdpersonal.

Antal högskolepoäng: 7,5hp 

 

D

 • DISCO (Diagnostic interview for social communication disorders) 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet

 

 • DSM-5: Nyheter och förändringar 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning

Syfte: Tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet, men i Stockholms län i synnerhet

Vänder sig till: Personal verksamma inom SLSO psykiatri och beroendevård


E

 

 •  Evidensbaserad psykiatri – För Eskilstuna/Strängnäs

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: KI Uppdragsutbildning

Syfte: Kursen ska leda till effektivare samverkan mellan olika aktörer som arbetar med personer som har psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder och deras närstående.

Vänder sig till: Personal som arbetar i Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade.

Antal högskolepoäng: 7,5 hp 


F

 • Farmakologi och läkemedelshantering – för ökad patientsäkerhet, 15 hp 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning

Syfte: Att öka patientsäkerheten

Vänder sig till: Dig som önskar fördjupa dina kunskaper inom farmakologi och läkemedelshantering inom beroendevård och psykiatrisk vård

 

 • Fördjupningskurs för tränare i Motiverande samtal (MI)

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning

Syfte: Tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet, men i Stockholms län i synnerhet

Vänder sig till: Personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa

Antal högskolepoäng: 7,5 hp


G

 • Grundläggande utbildning i interpersonell psykoterapi (IPT)

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Kortare kurs

Antal högskolepoäng: 12 hp

 • Grundläggande utbildning i motiverande samtal

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Kortare kurs

Vänder sig till: Dig som vill hjälpa människor att förändra sig, till exempel att minska sin alkoholkonsumtion eller öka sin fysiska aktivitet

Antal högskolepoäng: 3 hp

 

 • Grundläggande utbildning i Psykiatrisk utredning

Anordnare: KCP

Vänder sig till: Samtliga medarbetare inom SLL psykiatri som i sitt arbete genomför eller planerar att genomföra basutredningar av patienter som söker behandling inom den psykiatriska öppenvården

Syfte med kursen: Kursen syftar till att ge deltagarna en gemensam kompetensgrund om den psykiatriska basutredningen


H

 • Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Avancerad

Syfte: Deltagaren ska kunna arbeta som klinisk handledare och lärare i psykoterapi inom såväl högskola som offentlig vård

Vänder sig till: Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi vänder sig till den som är legitimerad psykoterapeut och vill arbeta som handledare och lärare inom psykoterapi

Antal högskolepoäng: 45 hp


I

 • Individuellt KBT vid ADHD enligt Safrenmetoden  

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet

 

 • Institutionsvård i fokus 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Webbaserad


J


K

 • KBT/DBT i grupp vid ADHD  

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet

 

 • KBT – baserad behandling för kontrollerat drickande

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: KI Uppdragsutbildning

Syfte: Att bredda behandlingsutbudet, och bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor

Vänder sig till: Personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård

Antal högskolepoäng: 5 hp 

 

 • Kognitivt stöd - en möjlighet till hjälp i vardagen för personer med NPF

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet

 

L

 • Lokala forskarskolan

Anordnare: KI och SLL

Typ av utbildning: Forskarskolan

Vänder sig till: Forskarstuderande som är anställda i SLL

 

 • Läkemedelsbehandling vid ADHD  

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet


M

 • Missbruk och beroende hos barn och ungdomer

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

Syfte: Kursen syftar till att ST-läkaren skall kunna identifiera och diagnostisera missbruk, skilja ut differentialdiagnostiska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet, behandla akuta symtom och kunna redogöra för relevanta instanser för samverkan.

 

 • Medicinsk vetenskap för psykiatriker 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

Syfte: Att öka din förmåga att inhämta, utvärdera och tillämpa vetenskaplig kunskap i den kliniska vardagen. Kursen är också förberedande inför eget vetenskapligt arbete.

Vänder sig till: Läkare under specialistutbildning i Sverige

 

N

 • Nationella forskarskolan

Anordnare: Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet

Typ av utbildning: Forskarskolan

Vänder sig till: Forskarstuderande från hela landet

 

 

O


P

 • Palliativ medicin

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

Syfte:  Att ge fördjupade kunskaper inom palliativ medicin, smärta och smärtbehandling samt kommunikation och brytpunktssamtal för VUP och BUP

Vänder sig till: Läkare under specialistutbildning i Sverige

 

 • Psyk-E bas 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Webbaserad

Vänder sig till: Personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa

 

 • Psykiatrisk diagnostik 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

Vänder sig till: Läkare under specialistutbildning i Sverige

 

 • Psykiatrisk tvångsvård, ett självstudiematerial 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Webbaserad

Syfte: Förbättra vården av dessa patienter som är beroende av vår kompetens och vårt engagemang

Vänder sig till: Öppen för alla som i sina yrken ansvarar för tvångsvårdade patienter

 

 •  Psykossjukdomar

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Fortbildning för specialister i psykiatri

Syfte: Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om diagnostik och behandling av psykossjukdom samt öka förståelsen för funktionsnedsättningen vid svår psykisk sjukdom och tillföra ett pedagogiskt perspektiv på funktionsbegränsningen.

Vänder sig till: Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.

 

 • Psykoterapeutprogrammet med inriktning kognitiv beteendeterapi

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Avancerad

Syfte:

Vänder sig till: Den som vill ha självständig kompetens som legitimerad psykoterapeut

Antal högskolepoäng: 90 hp

 

Q


R

 • Risk och behovsbedömning (SAVRY)

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning

Syfte: Tillgodose behovet av kompetensutveckling för de som jobbar med ungdomar som begår våldsbrott och andra allvarliga brott

Vänder sig till: Socialtjänsten, Landstingen, privata HBV-hem, Statens institutionsstyrelse 


S

 

T

 • Transkulturell psykiatri

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Fortbildning för specialister i psykiatri

Syfte: Att ge en introduktion till transkulturell psykiatri

Vänder sig till: Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.

 

U

 • Utredning och insatser enligt regionala vårdprogrammet  

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet

 

 •  Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende

Anordnare: Fortbildning

Syfte: Upptäcka, informera och ge behandling till personer med spelberoende 

 

V


X


Y


Z


Å

 • Ångestsjukdomar samt OCD-sjukdomar enligt DSM5 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

Syfte:

Vänder sig till: Läkare under specialistutbildning i Sverige

Antal högskolepoäng: -

 • Ångestsjukdom 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

Syfte: Förstå, kunna utreda och behandla människan med ångestsyndrom

Vänder sig till: Läkare under specialistutbildning i Sverige

 

 • Återfallsprevention

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning

Syfte: Hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring

Vänder sig till: Personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri

Antal högskolepoäng: 3 hp

 

Ä

 

Ö