Skriv ut den här sidan

Kurser A-Ö

A

 •  Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatrin

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: Fortbildning för specialister i psykiatri 

Syfte: Att ge en uppdatering av den senaste evidensen inom affektiva sjukdomar.

Vänder sig till: Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm 

 

 • Akutpsykiatri 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

Syfte: Förbättra vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa 

Vänder sig till: Läkare under specialistutbildning i Sverige

 

 • Att möta och arbeta med sorg

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Kortare kurs

Syfte: Ge ökad förståelse för sorg ur ett psykologiskt, kulturellt och teologiskt perspektiv

Högskolepoäng: 7,5 hp 

 • Autism Diagnostic Interwiew-Revised (ADI-R)  

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning:  Neuropsykiatriska projektet

 

B

 • Basutbildning - grundläggande kunskaper om ADHD och autismspektrumtillstånd 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet

 

 • Basutbildning i familjeterapi

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Utbildning på grundnivå

Syfte: Att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedriva familjeterapeutisk behandling under handledning av legitimerad psykoterapeut

Vänder sig till: Basutbildning ger kompetens att söka KCPs psykoterapeutprogrammet, om övriga särskilda behörighetskrav är uppfyllda

Antal högskolepoäng: 60 hp

 • Basutbildning i psykoterapeutisk metod

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Utbildning på grundnivå

Vänder sig till: Till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesfunktion

Antal högskolepoäng: 60 hp

 

 • Basutbildning i psykoterapeutisk metod för ST-läkare, med inriktning KBT

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Utbildning på grundnivå

Vänder sig till: Läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri

Antal höskolepoäng: 45 hp

 • Behandling av spelberoende

Anordnare: Centrum för psykiatriforskning

Syfte: Upptäcka, informera och ge behandling till personer med spelberoende (Hasardsspelssyndrom enligt DSM-5).

Vänder sig till: Personal som i sitt arbete möter personer med spelberoende och som kan förväntas bistå med behandling.

 

 • Beroendemedicin för specialister i psykiatrin

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: CPD kurs

Syfte: Att ge en uppdatering av den senaste evidensen inom beroendemedicin.

Vänder sig till: Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm 

 

 • Beroendelära SK kurser

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

 

 • Beroendetillstånd - Eskilstuna 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning

Syfte: Tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet, men i Stockholms län i synnerhet

Vänder sig till: Dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser 

Antal högskolepoäng: 12 hp

 • Beroendetillstånd - Stockholm 

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: KI Uppdragsutbildning

Syfte: Tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet, men i Stockholms län i synnerhet

Vänder sig till: Dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser

Antal högskolepoäng: 12 hp 

 

 • BUP för vuxenpsykiatriker 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs


C

 •  Cannabis - förekomst, skador och behandling

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: KI Uppdragsutbildning

Syfte: Tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet, men i Stockholms län i synnerhet

Vänder sig till: Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende

Antal högskolepoäng: 3 hp 

D

 • DISCO (Diagnostic interview for social communication disorders) 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet

 

 • DSM-5: Nyheter och förändringar 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning

Syfte: Tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet, men i Stockholms län i synnerhet

Vänder sig till: Personal verksamma inom SLSO psykiatri och beroendevård


E

 

 •  Evidensbaserad psykiatri – För Eskilstuna/Strängnäs

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: KI Uppdragsutbildning

Syfte: Kursen ska leda till effektivare samverkan mellan olika aktörer som arbetar med personer som har psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder och deras närstående.

Vänder sig till: Personal som arbetar i Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade.

Antal högskolepoäng: 7,5 hp 


F

 • Farmakologi och läkemedelshantering – för ökad patientsäkerhet, 15 hp 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning

Syfte: Att öka patientsäkerheten

Vänder sig till: Dig som önskar fördjupa dina kunskaper inom farmakologi och läkemedelshantering inom beroendevård och psykiatrisk vård

 

 • Fördjupningskurs för tränare i Motiverande samtal (MI)

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning

Syfte: Tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet, men i Stockholms län i synnerhet

Vänder sig till: Personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa

Antal högskolepoäng: 7,5 hp


G

 • Grundläggande utbildning i interpersonell psykoterapi (IPT)

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Kortare kurs

Antal högskolepoäng: 12 hp

 • Grundläggande utbildning i motiverande samtal

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Kortare kurs

Vänder sig till: Dig som vill hjälpa människor att förändra sig, till exempel att minska sin alkoholkonsumtion eller öka sin fysiska aktivitet

Antal högskolepoäng: 3 hp

 

 • Grundläggande utbildning i Psykiatrisk utredning

Anordnare: KCP

Vänder sig till: Samtliga medarbetare inom SLL psykiatri som i sitt arbete genomför eller planerar att genomföra basutredningar av patienter som söker behandling inom den psykiatriska öppenvården

Syfte med kursen: Kursen syftar till att ge deltagarna en gemensam kompetensgrund om den psykiatriska basutredningen


H

 • Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Avancerad

Syfte: Deltagaren ska kunna arbeta som klinisk handledare och lärare i psykoterapi inom såväl högskola som offentlig vård

Vänder sig till: Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi vänder sig till den som är legitimerad psykoterapeut och vill arbeta som handledare och lärare inom psykoterapi

Antal högskolepoäng: 45 hp


I

 • Individuellt KBT vid ADHD enligt Safrenmetoden  

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet

 

 • Institutionsvård i fokus 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Webbaserad


J


K

 • KBT/DBT i grupp vid ADHD  

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet

 

 • KBT – baserad behandling för kontrollerat drickande

Anordnare: CPF Fortbildning

Typ av utbildning: KI Uppdragsutbildning

Syfte: Att bredda behandlingsutbudet, och bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor

Vänder sig till: Personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård

Antal högskolepoäng: 5 hp 

 

 • Kognitivt stöd - en möjlighet till hjälp i vardagen för personer med NPF

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet

 

L

 • Lokala forskarskolan

Anordnare: KI och SLL

Typ av utbildning: Forskarskolan

Vänder sig till: Forskarstuderande som är anställda i SLL

 

 • Läkemedelsbehandling vid ADHD  

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet


M

 • Missbruk och beroende hos barn och ungdomer

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

Syfte: Kursen syftar till att ST-läkaren skall kunna identifiera och diagnostisera missbruk, skilja ut differentialdiagnostiska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet, behandla akuta symtom och kunna redogöra för relevanta instanser för samverkan.

 

 • Medicinsk vetenskap för psykiatriker 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

Syfte: Att öka din förmåga att inhämta, utvärdera och tillämpa vetenskaplig kunskap i den kliniska vardagen. Kursen är också förberedande inför eget vetenskapligt arbete.

Vänder sig till: Läkare under specialistutbildning i Sverige

 

N

 • Nationella forskarskolan

Anordnare: Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet

Typ av utbildning: Forskarskolan

Vänder sig till: Forskarstuderande från hela landet

 

 

O


P

 • Psyk-E bas 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Webbaserad

Vänder sig till: Personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa

 

 • Psykiatrisk diagnostik 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

Vänder sig till: Läkare under specialistutbildning i Sverige

 

 • Psykiatrisk tvångsvård, ett självstudiematerial 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Webbaserad

Syfte: Förbättra vården av dessa patienter som är beroende av vår kompetens och vårt engagemang

Vänder sig till: Öppen för alla som i sina yrken ansvarar för tvångsvårdade patienter

 

 • Psykoterapeutprogrammet med inriktning kognitiv beteendeterapi

Anordnare: KCP

Typ av utbildning: Avancerad

Syfte:

Vänder sig till: Den som vill ha självständig kompetens som legitimerad psykoterapeut

Antal högskolepoäng: 90 hp

 

Q


R

 • Risk och behovsbedömning (SAVRY)

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning

Syfte: Tillgodose behovet av kompetensutveckling för de som jobbar med ungdomar som begår våldsbrott och andra allvarliga brott

Vänder sig till: Socialtjänsten, Landstingen, privata HBV-hem, Statens institutionsstyrelse 


S

 

T


U

 • Utredning och insatser enligt regionala vårdprogrammet  

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Neuropsykiatriska projektet

 

V


X


Y


Z


Å

 • Ångestsjukdomar samt OCD-sjukdomar enligt DSM5 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

Syfte:

Vänder sig till: Läkare under specialistutbildning i Sverige

Antal högskolepoäng: -

 • Ångestsjukdom 

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: SK-kurs

Syfte: Förstå, kunna utreda och behandla människan med ångestsyndrom

Vänder sig till: Läkare under specialistutbildning i Sverige

 

 • Återfallsprevention

Anordnare: Fortbildning

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning

Syfte: Hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring

Vänder sig till: Personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri

Antal högskolepoäng: 3 hp

 

Ä

 

Ö 
 

  

Senast ändrad: 2017-11-09