CPF - Journal Club

  • Startdatum: 2017-09-29 08:30
  • Slutdatum: 2017-09-29 10:00
  • Plats: Norra Stationsgatan 69, plan 6, 18-salen

Välkomna till höstens första CPF-Journal Club, som arrangeras av PO Suicidologi. JC riktar sig i första hand till doktorander anknutna till CPF.

Seminariet hålls av Jon Stefansson, doktorand i Jussi Jokinens grupp, och Bo Runeson deltar som senior forskare.
Temat för JC är farmakologiska behandling av sucididalitet, och artikeln rör en RCT om buprenorfin som behandling av suicidtankar.

Kaffe/te och smörgåsar serveras från 8.15. Ingen föranmälan krävs.