Halvtidskontroll - Elin Monell

  • Startdatum: 2018-04-13 09:00
  • Slutdatum: 2018-04-13 11:00
  • Plats: 36-salen, Centrum för Psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 6

Emotionsreglering, självbild och ätstörningar

Huvudhandledare: 

Docent Andreas Birgegård, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare: 

Docent David Clinton, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:

Katja Bergsten, PhD, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet

Ata Ghaderi, professor i psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Sanna Aila Gustafsson, PhD, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Liknande händelser