Disputation - Johanna Levallius

  • Startdatum: 2018-02-23 13:00
  • Plats: Rockefeller, Nobels väg 11, Solna

Personality & Eating Disorder

Huvudhandledare: Prof Claes Norring
Bihandledare: docent David Clinton & Professor Brent W Roberts
Opponent: Dr Ken Goss
Betygsnämnd: Professor Lisa Ekselius, Professor Ata Ghaderi, Professor Katja Boersma 

Liknande händelser