Disputation - Joar Guterstam

  • Startdatum: 2017-11-21 09:00
  • Plats: Petrénsalen, Nobels väg 12 B, Campus Solna

Imaging of the brain opioid system in amphetamine dependence

Huvudhandledare: Johan Franck

Bihandledare:  Nitya Jayaram-Lindström

Opponent: Trevor Robbins, University of Cambridge

Betygsnämnd:

Sophie Erhardt, Karolinska Institutet

Jerker Hetta, Karolinska Institutet

Markus Heilig, Linköpings Universitet

Kontaktperson: Joar Guterstam (joar.guterstam@ki.se)