Disputation Cecilia Dhejne

  • Startdatum: 2017-03-31 09:00
  • Slutdatum: 2017-03-31 12:00
  • Plats: Föreläsningssal Nanna Svartz, Karolinska universitetssjukhuset Solna

On Gender Dysphoria

Huvudhandledare:

Professor Mikael Landén

Karolinska Institutet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik samt Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

 

Bihandledare:

Docent Stefan Arver

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin Huddinge

 

PhD Katarina Görts Öberg

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin Huddinge

 

Professor emerita Sigbritt Werner

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin Huddinge

 

 

Fakultetsopponent:

Ph.D., M.D. Annelou De Vries

VU University Medical Center Amsterdam Department of Child and Adolescent Psychiatry

 

Betygsnämnd:

Professor Olle Söder

Karolinska Institutet

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

 

Docent Owe Bodlund

Umeå Universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Enheten för psykiatri

 

Professor Johanna Adami

Sophiahemmets Högskola