Skriv ut den här sidan

Webbaserade utbildningar

Här länkas du till andra aktörer, som erbjuder kostnadsfria eller avgiftsbelagda utbildningar över Internet. 

Webbaserade utbildningar

Psykiatrisk tvångsvård, ett självstudiematerial

Kursen är gratis och öppen för alla som i sina yrken ansvarar för tvångsvårdade patienter. Den medför inga andra förpliktelser än att förbättra vården av dessa patienter som är beroende av vår kompetens och vårt engagemang.

Utbildning om självskadebeteende

Utbildningen är framtagen inom ramen för Nationella självskadeprojektetet, som är ett initiativ från Socialdepartementet. Det främsta syftet med projektet är att öka kompetensen hos personer som i sin yrkesutövning möter självskadebeteende. Utbildningen är lättillgänglig och webbaserad så att du via Internet ska kunna ta del av innehållet.

Psyk-E bas

Psyk-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Det är ett webbaserat utbildningsprogram avsett att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning.

Övrigt

Institutionsvård i fokus

Statens Institutionsstyrelse har tillsammans med Kunskapskanalen spelat in föreläsningsar i ämnet ”Institutionsvård i fokus”.

Senast ändrad: 2015-09-25