Skriv ut den här sidan

Övriga kurser

Grundläggande psykiatri - utbildning för personal i heldygnsvården

Med syfte att utbilda och stödja personalen i heldygnsvården erbjuder Centrum för psykiatriforskning kurser till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Kurserna består av 1-10 heldagar med föreläsningar och seminarier och berör bipolära syndrom, beroende, psykoser, personlighetsstörningar, självdestruktiva beteenden och neuropsykiatriska funktionshinder.

Nedan kan du läsa mer om våra utbildningar för personal i heldygnsvården:

Psykiatri Delkurs 1 - Bipolära syndrom respektive beroende

Denna kurs täcker följande områden: depressioner, bipolär sjukdom, psykiatrisk omvårdnad, bemötande, beroendelära - alkohol och droger, spelberoende, äldrepsykiatri, suicidprevention, etik/människosyn och kulturella perspektiv.

Psykiatri Delkurs 2 - Psykoser

Denna kurs täcker b.la följande områden: psykoser, sjukdomslära, behandlingar, bemötande, psykiatrisk omvårdnad, kognitiva funktionshinder vid psykossjukdom, hjälpmedel, suicidprevention, kulturella perspektiv och brukarinflytande. Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet.

Psykiatri Delkurs 3 - Personlighetsstörningar och självdestruktiva beteenden

Kursen fokuserar på personlighetsstörningar och självdestruktivt beteende. Ämnen såsom självskadebeteenden, borderline personlighetsstörningar, ätstörningar, suicidprevention samt brukarperspektiv tas upp.

Psykiatri Delkurs 4 - Neuropsykiatriska funktionshinder

Kursen fokuserar på neuropsykiatriska funktionshinder, egna erfarenheter av att leva med neuropsykiatriska funktionshinder samt kognitivt stöd. 

Spel

Centrum för psykiatriforskning bedriver sedan ett tiotal år forskning och utbildning om spelproblem och spelberoende. Våra forskningsprojekt spänner över flera olika områden: behandling, utredning, folkhälsa, samsjuklighet och självhjälp. Forskningen handlar bland annat om hur vi kan behandla spelproblem genom att involvera anhöriga, självhjälpsprogram via nätet, spelproblem bland elitidrottare, hur spelare upplever spelsug, hur man mäter spelförluster och att ta fram skattningsformulär för spelproblem.

Nedan kan du läsa mer om våra utbildningar inom spelproblem och spelberoende:

Nätverksträff för spelberoendebehandlare

Nätverksträffen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med behandling av spelberoende. Träffen tar upp det senaste inom forskningen, andra aktuella teman och erbjuder en möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Utbildning: Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende

Centrum för psykiatriforskning erbjuder utbildning i att upptäcka, genomföra fördjupad bedömning, rådgivning och behandling av spelberoende (Hasardspelsyndrom enligt DSM-5) med Kognitiv Beteendeterapi.

Utbildningen ges i 2 delar med en introduktionsdag som handlar om förekomst, att upptäcka och ge information vid spelberoende och en fördjupad utbildning om behandling med psykologiska metoder vid problem med spel om pengar.

Introduktionsdag: Upptäckt och rådgivning vid spelberoende

Denna föreläsningsdag vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter personer med problem med spel om pengar och som kan förväntas upptäcka dessa och att kunna ge rådgivning.

Fördjupningskurs: Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid spelberoende

Fördjupningskursen innefattar fyra fördjupningsdagar och omfattar såväl teoretiska inslag som praktiska övningar där deltagarna ges möjlighet att tillsammans diskutera och öva olika färdigheter. De fördjupande dagarna vänder sig till dig som vill lära dig mer om KBT vid spelberoende och för dig som arbetar eller kommer att arbeta med behandling av spelberoende.

Nationell webbutbildning om spelproblem

Syftet med utbildningen

  • Att du som i din vardag i mötet med spelmissbrukare efter genomförd kurs bättre ska förstå omfattningen och innebörden av spelproblem hos enskilda och anhöriga.
  • Att du ska kunna identifiera problemspelande hos klienter/patienter som är inom målgruppen för din verksamhet. 
  • Att du ska kunna planera för eventuell vidareutbildning om pengaspel som du kan behöva

Målgrupp

  • För dig som möter klienter eller patienter som kan ha problem med spel om pengar. 
  • Du som leder verksamheter där medarbetarna möter personer med sådana problem kan också ha nytta av utbildningen för att förstå bakgrund och initialt bemötande av personer med problemspelande. 

Koppling till forskning och klinik

  • Forskare från CPF samt övriga landet medverkar som föreläsare i utbildningen.
  • Utbildningen är anpassad efter Socialstyrelsens rekommendationer från 2018 om identifiering och behandling av spelproblem
  • I utbildningen ingår demonstration och övning av identifiering av spelproblem

Tidsåtgång

Räkna med att hela kursen tar ca 2-4 timmar att genomföra och att du behöver avsätta sammanhållen tid för att kunna fokusera på innehållet. Planera gärna att gå igenom utbildningen tillsammans med en eller flera kollegor!

Utbildningen är kostnadsfri, klicka här för att gå kursen.