Skriv ut den här sidan

Övriga kurser

Psykiatri Delkurs 1 - Bipolära syndrom respektive beroende

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Denna kurs täcker följande områden: depressioner, bipolär sjukdom, psykiatrisk omvårdnad, bemötande, beroendelära - alkohol och droger, spelberoende, äldrepsykiatri, suicidprevention, etik/människosyn och kulturella perspektiv.

Psykiatri Delkurs 2 - Psykoser

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Denna kurs täcker b.la följande områden: Psykoser, sjukdomslära, behandlingar, bemötande, psykiatrisk omvårdnad, kognitiva funktionshinder vid psykossjukdom, hjälpmedel, suicidprevention, kulturella perspektiv, brukarinflytande m.m.

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet.

Psykiatri Delkurs 3 - Personlighetsstörningar och självdestruktiva beteenden

Denna kurs vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Kursen fokuserar på personlighetsstörningar och självdestruktivt beteende. Ämnen såsom självskadebeteenden, borderline personlighetsstörningar, ätstörningar, suicidprevention samt brukarperspektiv tas upp.

Psykiatri Delkurs 4 - Neuropsykiatriska funktionshinder

Denna kurs vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Kursen fokuserar på neuropsykiatriska funktionshinder, egna erfarenheter av att leva med neuropsykiatriska funktionshinder samt kognitivt stöd. 

I självmordets närhet

Utbildningen betonar frågor kring hur man kan hjälpa och förstå den som inte orkar leva och den personens närstående. Vi pratar också om hur olika insatser kan samverka för att åstadkomma effektiv suicidprevention. Föreläsare från sjukvård, forskning, skola och  media deltar, liksom personer med egen erfarenhet.

Nätverksträff för spelberoendebehandlare

Nätverksträffen vänder sig till personal som arbetar med behandling av spelberoende.

Träffen är en uppdatering med den senaste forskningen kring spelberoende samt träffas andra som arbetar med behandling av spelberoende.

Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende

Utbildningen vänder sig till personal som i sitt arbete möter personer med spelberoende av spel om pengar och som kan förväntas känna igen ett spelberoende, att kunna erbjuda information och vid behov kunna behandla.