Skriv ut den här sidan

Neuropsykiatriska projektet

  • Basutbildning - grundläggande kunskaper om ADHD och autismspektrumtillstånd
  • Autism Diagnostic Interwiew-Revised (ADI-R)
  • Läkemedelsbehandling vid ADHD
  • Individuellt KBT vid ADHD enligt Safrenmetoden
  • KBT/DBT i grupp vid ADHD
  • Kognitivt stöd - en möjlighet till hjälp i vardagen för personer med NPF
  • Utredning och insatser enligt regionala vårdprogrammet
  • DISCO (Diagnostic interview for social communication disorders)

Senast ändrad: 2015-09-25