Skriv ut den här sidan

Fortbildning för specialister

Utbildningar

Depression för specialister i psykiatri

Utbildningen har kommit till för specialistläkarna vid Psykiatri Sydväst men även specialistläkare.

Utbildningen är avklarad för denna termin.

Beroendemedicin för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering av det aktuella kunskapsläget inom beroendemedicin.

Suicidologi för specialister i psykiatri

Utbildningen har kommit till för specialistläkarna vid Psykiatri Sydväst men även specialistläkare, ST-läkare och psykologer vid andra kliniker är välkomna att anmäla sig.

Affektiva sjukdomar i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.

Psykofarmakologi för specialister

Denna utbildning vänder sig till Specialistläkare som är verksam inom SLSO:s psykiatriska kliniker, såsom vuxenpsykiatri, beroendevård och barn- och ungdomspsykiatri. 

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i psykofarmakologi, teori, forskning och klinisk tillämpning vid specifika tillstånd.

Det finns ännu inget bestämt datum, mer information kommer.

Handledarens ABC 

Utbildningen vänder sig till specialister i Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri och Rättspsykiatri och ST-läkare i dito som befinner sig i slutfasen av ST.

Syftet är att stärka din kompetens som huvudhandledare av ST-läkare.

Utbildningen startade 2017-10-18 & går inte längre att anmäla sig till.

Senast ändrad: 2017-09-07