Skriv ut den här sidan

Fortbildning för specialister

Fortbildning för specialister i psykiatri: Kurser

Affektiva sjukdomar i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.


Beroendemedicin för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering av det aktuella kunskapsläget inom beroendemedicin.


Psykiatrisk juridik för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring den gällande lagstiftningen som är specifik för psykiatri och dess kliniska tillämpning. 

Senast ändrad: 2017-05-05