Skriv ut den här sidan

Fortbildning för specialister

Fortbildning för specialister inom psykiatri: Kurser

 Affektiva sjukdomar inom psykiatrin

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist inom psykiatri och verksam inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring den gällande lagstiftningen som är specifik för psykiatrin och dess kliniska tillämpning.


Beroendemedicin för specialister inom psykiatrin

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist inom psykiatri och verksam inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering av det aktuella kunskapsläget inom beroendemedicin.


 Psykiatrisk juridik för specialister inom psykiatrin.

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist inom psykiatri och verksam inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring den gällande lagstiftningen som är specifik för psykiatrin och dess kliniska tillämpning. 

Senast ändrad: 2017-05-05