Skriv ut den här sidan

Fortbildning för specialister

Utbildningar:

Affektiva sjukdomar

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.

Beroendemedicin

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering av det aktuella kunskapsläget inom beroendemedicin.

Depression

Utbildningen har kommit till för specialistläkarna vid Psykiatri Sydväst men även specialistläkare.

Handledarens ABC 

Utbildningen vänder sig till specialister i Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri och Rättspsykiatri och ST-läkare i dito som befinner sig i slutfasen av ST.

Syftet är att stärka din kompetens som huvudhandledare av ST-läkare.

Psykofarmakologi

Denna utbildning vänder sig till Specialistläkare som är verksam inom SLSO:s psykiatriska kliniker, såsom vuxenpsykiatri, beroendevård och barn- och ungdomspsykiatri. 

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i psykofarmakologi, teori, forskning och klinisk tillämpning vid specifika tillstånd.

Psykossjukdomar

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om diagnostik och behandling av psykossjukdom samt öka förståelsen för funktionsnedsättningen vid svår psykisk sjukdom och tillföra ett pedagogiskt perspektiv på funktionsbegränsningen.

Suicidologi

Utbildningen har kommit till för specialistläkarna vid Psykiatri Sydväst men även specialistläkare, ST-läkare och psykologer vid andra kliniker är välkomna att anmäla sig.

Transkulturell psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.