Medarbetare Forskarutbildning

Kristoffer Månsson

Studierektor för Forskarskolan

Katarzyna Kumanowska

Utbildningsadministratör för Forskarskolan